Wondzorg Lesmateriaal

Hieronder vindt u het lesmateriaal behorend bij de cursus Wondzorg van Kasia Huisman.

We wijzen u graag op de auteursrechten die op alle verstrekte materialen rusten; zie ook helemaal onderaan. Bovendien is Kasia zo vriendelijk geweest veel van haar eigen beeldmateriaal voor uw studiedoeleinden ter beschikking te stellen. Hierop ziet u ledematen van haar patiënten – het behoeft geen betoog dat we u verzoeken hier uitermate discreet en respectvol mee om te gaan.

  • de presentaties van Kasia Huisman
  • Artikelen ‘diabetes & wondgenezing’, ​​’Tea Tree Olie’, Pseudomonas Aeruginosa en Honing
  • Samenvatting presentaties

U kunt alles lezen in een samengesteld lipbook direct hieronder; u kunt de slides eventueel vergroten voor leesbaarheid. Daaronder staan de presentaties van Kasia ook nog als individuele bestanden opgenomen. De achtergrond-literatuur kunt u alleen in het flipbook lezen.

De presentaties van Kasia Huisman

Voeten & Wonden

 
Pagina 1 / 17
Zoom 100%
Beveiligen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huid- & Nagelafwijkingen

 
Pagina 1 / 24
Zoom 100%
Beveiligen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wondzorg & Huidmanagement

 
Pagina 1 / 19
Zoom 100%
Beveiligen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wondzorg & Materialen

 
Pagina 1 / 13
Zoom 100%
Beveiligen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel ‘diabetes & wondgenezing

 
Pagina 1 / 9
Zoom 100%
Beveiligen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blogpost Tea Tree Olie

[Klik op deze link]

Samenvatting presentaties

 
Pagina 1 / 40
Zoom 100%
Beveiligen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina 1 / 31
Zoom 100%
Beveiligen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTEURSRECHTEN

Voor de volledigheid wijzen we erop dat op alle presentaties het auteursrecht van de schrijver/ presentator/ docent/ uitgever van kracht is.
Niets eruit mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, (digitale) opname of op enige andere manier zonder voorafgaande nadrukkelijke toestemming van de auteur en MischaNagel.nl. De inhoud mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan eigen studiemateriaal.