Psychologie: twee nieuwe modules speciaal voor voetzorgverleners

Psychologie: twee nieuwe modules speciaal voor voetzorgverleners

Belangrijke ontwikkeling opleiding ONCO-Zorg [OHV® /OVV® /MPO]

Al vanaf de allereerste OVV-opleiding in 2012 was (onco) psychologie onderdeel van het curriculum. Toen -maar eigenlijk geldt dat nog steeds- was er voor psychologie in de opleidingen tot voetzorgverlener geen -of slechts zeer beperkt- ruimte. Dat is jammer omdat u het in uw praktijk veelvuldig en goed kunt gebruiken:

  1. Het draagt bij aan uw mentale welzijn en;
  2. Het stelt u in staat om effectieve communicatie met oncologische patiënten te waarborgen.

In het huidige ONCO-Zorg curriculum beslaat dit onderwerp één dagdeel. Verdere uitbreiding van psychologie was binnen de al uitgebreide planning niet mogelijk. Daarom hebben we dit onderwerp uit de opleiding getild en uitgebreid naar twee volledige lesdagen. Iedere lesdag kan zo door alle zorgverleners worden gevolgd; ook als losse les. De leerdoelen zijn immers niet alleen toepasbaar bij de behandeling van een kankerpatiënt; ze zijn even relevant bij patiënten met andere chronische aandoeningen.

Onze huispsycholoog, Ellis Trysessoone, heeft op ons verzoek twee verschillende nascholing ontworpen die ze zelf ook zal presenteren. Deze kunt u los volgen en voor beide is accreditatie aangevraagd. U herinnert zich Ellis wellicht nog van onze allereerste LiveActueel van afgelopen februari. Haar presentatie over voetzorg en psychologie werd toen door de doelgroep bijzonder enthousiast ontvangen. In ons vakblad hebben we eerder dit jaar een uitvoerig interview met Ellis gepubliceerd en schreef Ellis zelf een bijdrage over Zelfzorg met daarin vijf handige tips.

Als (voet)zorgverlener kunt u door deze unieke nascholingen meer kennis en inzichten opdoen. Daardoor heeft u niet alleen een extra pilaar onder uw zorgverlening maar leert u ook hoe u zelf nog steviger overeind kunt blijven staan bij de behandeling van kwetsbare groepen patiënten.

Bijna 13 jaar meekijken met oncologisch voet- en later ook handzorgverleners [OVV/ OHV] hebben laten zien hoe uitdagend het kan zijn om een situatie met een patiënt te doorbreken. Daarnaast horen we van collega’s hoe ze dankzij de aangereikte methoden, hun batterij weer hebben kunnen opladen en met hernieuwde motivatie aan de slag zijn gegaan. Iedere nascholingsdag biedt naast theorie ruimte voor uitgebreide casuïstiekbesprekingen.

Voor inschrijving van de ONCO-Zorg opleiding zal het te volgen van beide psychologie lesdagen worden vereist. De volgende OVV/ MPO opleiding start eind februari en daarom staan beide psychologie dagen begin 2024 al elk tweemaal gepland.

Accreditatie voor deze nascholingen is aangevraagd bij ProCERT, en we hopen deze op korte termijn te kunnen communiceren.

Thema per lesdag:

  1. “Zelfzorg is het begin van alles” (zaterdag 20 en zaterdag 27 januari 2024) https://www.voetzorgplus.com/opleidingen/psychologie-zelfzorg-is-het-begin-van-alles
  1. “Communicatie” (zaterdag 3 en zaterdag 10 februari 2024) https://www.voetzorgplus.com/opleidingen/psychologie-communicatie

Deelname kost bedragen € 105,= per lesdag (vrijgesteld van BTW, inclusief digitaal lesmateriaal, certificaat/ attest van deelname en toegang tot naslagwerk). Inschrijvingen zijn reeds geopend; zie hier direct onder.

Deze opleidingen worden ook geregistreerd bij KMO.

Ook in 2024 hopen we u van dienst te mogen zijn met en verwelkomen op deze en andere nieuwe en waardevolle nascholingen.

Partners:

De redactie van de artikelen wordt op geen enkele manier beïnvloedt door adverteerders of sponsoren. Bekijk hier ons redactiestatuut

Nieuwe blog posts:

Social share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram