Reuma Zomer 22

Drieluik Reuma nieuwe data beschikbaar tot eind 2022!

 • E-Scholingen ook los te volgen.
 • T/m maandag 5 september is de CashBack korting nog geldig bij aanschaf van drie of twee scholingen.
 • Klik hier voor evaluaties van het Drieluik reuma zoals gegeven op 19 en 20 augustus en lees ook Mischa’s accenten in de reumazorg op basis van de drie scholingen.

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen van het ‘bewegingsapparaat’, die niet door een ongeval zijn veroorzaakt. Er is in de laatste jaren enorm veel vooruitgang geboekt met diverse behandelingsmogelijkheden voor bepaalde vormen van reuma. Mijn reuma-drieluik biedt u een leerzaam en afwisselend inzicht om goede hand-, voetzorg te kunnen geven aan reumapatiënten in uw praktijk. Op vrijdag en zaterdagochtend 19 en 20 augustus kunt u de drie scholingen achter elkaar volgen.

 1.  Huidafwijkingen: o.a. Systemische Sclerose, Infectieuze Artritis, Artritis Psoriatica, Jicht, Het syndroom van Sjögren, Lupus, Multidisciplinair samenwerken.
 2.  Artrose,Reumatoïde artritis,Jeugdreuma en Reuma + leefstijl.
 3. Fibromyalgie, De ziekte van Bechterew, Sarcoidose, Fenomeen van Raynaud, Hypermobiliteit.

Kosten losse scholing €102,50 (10% Community korting. Met de CashBack korting krijgt u €35 korting bij aanschaf alle drie reuma scholingen en betaalt u €91 per scholing (met Community korting €80,60 per scholing! Koopt u er twee dan krijgt u €15 korting. U ontvangt het kortingsbedrag automatisch retour mits de in aanmerking komende scholingen in dezelfde bestelling zijn gemaakt en afgerekend. U mag voor de CashBack korting alle geplande data met elkaar combineren; m.a.w. u hoeft de drie delen niet direct opeenvolgend of zelfs in volgorde te volgen. Korting geldt voor alle nieuwe boekingen gemaakt voor en op 5 september.

ProCERT heeft de drie scholingen bij elkaar gewaardeerd met 6 punten voetzorg-reuma + 2 punten omgevingsbewust handelen + 1 punt reflectie-intervisiegroepen = 9 accreditatiepunten
.

ProCERT accreditatie per nascholing.

 • Reuma 1: 3 punten voetzorg-reuma
 • Reuma 2: 2 punten voetzorg-reuma + 1 omgevingsbewust handelen = 3 punten.
 • Reuma 3: 1 punt voetzorg-reuma + 1 omgevingsbewust handelen + 1 reflectie/ intervisie = 3 punten.

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen van het ‘bewegingsapparaat’, die niet door een ongeval zijn veroorzaakt. Er is in de laatste jaren enorm veel vooruitgang geboekt met diverse behandelingsmogelijkheden voor bepaalde vormen van Reuma. Om goede hand-, voetzorg te kunnen geven aan reumapatiënten zijn in alle drie de nascholingen de volgende leerdoelen vastgesteld:

 1. Bredere kennis van genoemde reumatische ziektebeelden en specifiek daarbij horende voet- en handklachten.
 2. Inzicht in ontwikkeling en progressie van reumatische aandoeningen op basis van geslacht.
 3. Kennis vergroting van het Fenomeen van Raynaud als op zichzelf staand ziektebeeld en als symptoom van andere reumatische aandoeningen.
 4. Kennis en inzicht van ziekte-impact van deze ziektebeelden.
 5. Het leren herkennen en combineren van symptomen, feiten vastleggen op schrift en met beeld en hierover professioneel kunnen communiceren met huisarts/specialist en aanpalende zorg.
 6. Kennis over het belang van multidisciplinair samenwerken.
 7. Kennis over het belang van patiëntenverenigingen.
 8. Het belang voor voetzorgverleners om bij een screening ook de handen goed te bekijken en omgekeerd.

Waar mogelijk heb ik gebruik gemaakt van de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken. Bij alle onderwerpen komen hand- en voetzorg uitgebreid aan de orde.

Bij Reuma 1 ligt het accent op reumatische aandoeningen en huidafwijkingen. 

 • Inleiding
 • Is er een samenhang tussen vormen van Reuma en huidafwijkingen aan handen en/of voeten
 • Wat is een ontsteking en wat is auto-immuniteit
 • Wat is een comorbiditeit
 • Uitgewerkte vormen van Reuma en huidafwijkingen
 • Systemische sclerose
 • Infectieuze artritis
 • Artritis Psoriatica
 • Jicht
 • Het syndroom van Sjögren
 • Systemische Lupus Erythematodes (SLE)
 • Samenvatting en discussie

Deze presentatie is interactief en er zullen aan de deelnemers bepaalde casussen worden voorgelegd.Verder wordt er gebruik gemaakt van videomateriaal ,met o.a. een aangrijpend interview met een patiënt met een diffuse vorm van sclerodermie.

Nascholing Reuma 2

Inleiding Reuma                               

 1. Voetklachten Reuma (Algemeen)
 2. Richtlijnen Voetzorg bij Reuma
 3. Operaties aan voeten bij Reuma
 4. Pijn bij Reuma

Artrose

 1. Artrose
 2. Artrose en pijn
 3. Artrose en behandelingen
 4. Artrose en Voetklachten
 5. Artrose en handklachten
 6. Artrose en overgewicht
 7. Artrose en de zorgkring
 8. Uw rol als voet/handzorgverlener

Reumatoïde Artritis (RA)

 1. RA. Met uitleg over steriele/niet steriele ontstekingen
 2. Infectieuze artritis
 3. RA en co (poly)morbiditeiten
 4. RA en externe factoren
 5. RA  en complicerende factoren
 6. RA  en onderzoekstatus
 7. RA  en Vermoeidheid
 8. RA en uw rol als hand-/voetzorgverlener

Jeugdreuma

 1. Jeugdreuma
 2. Jeugdreuma comorbiditeit
 3. Jeugdreuma en pijn
 4. Jeugdreuma en stijfheid
 5. Jeugdreuma en voetklachten
 6. Jeugdreuma en mentaal welbevinden
 7. Jeugdreuma en toekomst
 8. Uw rol als hand / voetzorgverlener

Reuma en Leefstijl

 1. Reuma en leefstijl onderzoek Reuma Nederland en ErasmusMC
 2. Reuma en leefstijl: Mediterrane Dieet
 3. Reuma en leefstijl: inname essentiële vetzuren
 4. Reuma en leefstijl: 80/20 regel. Zuren en Basen
 5. Reuma en bewegen

Samenvatting en discussie


Nascholing Reuma 3

 • Inleiding
 • Reuma en de voorkeur voor vrouwen
 • Fenomeen van Raynaud, Covidtenen 
 • Fibromyalgie 
 • Sarcoïdose 
 • Hypermobiliteit
 • De ziekte van Bechterew
 • Samenvatting en discussie

Ook deze presentatie is interactief en er zullen aan de deelnemers bepaalde casussen worden voorgelegd.Verder wordt er gebruik gemaakt van videomateriaal, met o.a. een aangrijpend interview met een patiënt die lijdt aan fibromyalgie

Na afloop van elke presentatie ontvangt u direct een certificaat van deelname, toegang tot de naslagwerken en worden uw accreditatiepunten bijgeschreven.
Accreditatiepunten door de BVV worden gegeven op vertoon van uw certificaat van deelname.

Alle drie de nascholingen zijn door de deelnemers heel hoog gewaardeerd.

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie of om u aan te melden.

Reuma 1 – op dinsdag 27 september, 1 november en 13 december.
Reuma 2 – op woensdag 28 september, 2 november en 14 december.
Reuma 3 – op maandag 3 oktober, donderdag 3 november en donderdag 15 deccember.