Specialisatie medisch pedicure oncologie (MPO)

Na een zware audit door CPION  werd MischaNagel.nl door ProVoet al eerder erkend als (eerste!) opleider voor de specialisatie medisch pedicure oncologie (MPO). Vervolgens diende de opleiding in zijn geheel nog geaccrediteerd te worden.

In de audit beschouwt en analyseert een onafhankelijk bureau de organisatie die het onderwijs wil gaan geven. Alle processen worden doorgelicht en waar nodig komen adviezen voor aanpassingen. Het opleidingsinstituut dient te voldoen aan de eisen die ProVoet stelt.


De eindbeoordeling gaf aan dat MischaNagel.nl zeker in staat is de specialisatie MPO goed te verzorgen volgens de normering van ProVoet. Er werd daarnaast als advies meegegeven ons bij de verdere ontwikkelingen op het gebied van de oncologische voetzorg te blijven betrekken vanwege onze kennis over en ervaring met deze ingewikkelde en gevoelige materie.

 

Pas na de audit konden wij accreditatie aanvragen en werd de opleiding inhoudelijk bekeken door ProCERT. Bij deze specialisatie was dit ook voor ProCERT een nieuwe proces. Inmiddels is ons MPO curriculum geaccrediteerd hetgeen duidelijk maakt dat we ook inhoudelijk op eenzelfde lijn zitten voor deze specialisatie.

De opleiding MPO is met 24 punten geaccrediteerd:

  • Omgevingsbewust handelen: 6 punten
  • Reflectie (intervisiegroepen) 4 punten
  • Oncologie: 10 punten
  • Voetzorg — Overige risicovoet (niet zijnde DM of reuma): 4 punten


En OVV dan?

Het door ons in 2012 opgerichte merk oncologisch voetzorgverlener [OVV] blijft voortbestaan als ons eigen kwaliteitslabel met een eigen register. OVV’ers die medisch pedicure zijn zullen ook in het register van ProCERT als Medisch Pedicure Oncologie worden opgenomen.
Nederlandse OVV’ers blijven hierdoor ook in de digitale verwijsgids kanker van IKNL vermeld staan en zullen dat ook in de toekomst blijven.
 
De recente accreditatie is het resultaat van langdurig overleg en het blijven zoeken naar overeenstemming. Zo zijn MischaNagel.nl BV en ProVoet tot dit resultaat gekomen. Ik ben -namens MischaNagel.nl BV- de directeur en het bestuur van ProVoet dan ook zeer erkentelijk voor deze mogelijkheid tot samenwerken en dat mijn bedrijf door ProVoet voor deze specialisatie erkend is.

Een goed begin…
Ook ben ik trots op het behaalde resultaat. Natuurlijk op de erkenning en accreditatie. Maar eigenlijk nog meer op de wederzijdse wil om zo’n samenwerking mogelijk te maken met o.a. als motivatie een verdere professionalisering van en meer waardering voor een beroepsgroep. Daardoor kunnen zij (wij) nog betere zorg aan kwetsbare patiënten verlenen met een positief effect op dde kwaliteit van leven van deze groep patiënten. Wat dat betreft is dit nog maar een begin, maar een goed begin! Zoals het spreekwoord zegt is dat het halve werk!


Op 5 november a.s. zal de eerste opleiding van de specialisatie MPO van start gaan.
Onze eerdere aanbieding is nu vanwege de accreditatie verlengd tot en met 10 september. De duur van de opleiding beslaat nu 9 lesdagen (tegen 6 begin 2020 en 8 begin 2020)!

  • €150 korting op het opleidingsgeld – u betaalt €1.250 i.p.v. € 1.400
  • Gratis deelname aan het ONCO-Zorg Symposium op 25 september (of 11 november).
  • Betaalt u de factuur binnen 7 dagen na ontvangst dan mag u 2% betalingskorting aftrekken van het netto factuur bedrag.
  • U kunt gratis deelnemen aan de cursus Schimmeldiagnostiek vrijdag 10 september (extra data worden gepland).
  • U ontvangt een gratis ” Magazine” jaarabonnement op Voetzorg+. Voetzorg+ is een digitaal vaktijdschrift dat 6 x per jaar verschijnt. U kunt dat met slechts € 20 upgraden tot een “Community” abonnement met vele extra voordelen (zie onder).

 

Interesse of vragen? Stuur mij een e-mail!  Indien u zich aanmeldt krijgt u eerst de opleidingsovereenkomst toegestuurd en na ontvangst hiervan door ons ontvangt u de factuur.


Vlaamse deelnemers (ook zelfstandigen in bijberoep) kunnen gebruik maken van de KMO-Portefeuille subsidieregeling; Uitgebreide informatie over de KMO regeling vindt u op onze website.


Via deze link vindt u de opleidingsgids waarin u alle lesdagen voor de opleiding die start op 5 november terugvindt.

Er staan veel activiteiten gepland voor het najaar. Ik hoop velen van u te mogen begroeten op een van onze evenementen, cursussen of opleidingen.


Vriendelijke groet,
 
Mischa Nagel


Ps – Heeft u mijn bericht op Facebook over het belang van goede voetzorg al gelezen? Graag lees ik hoe u hier naar kijkt; u kunt onder het Facebook bericht uw mening in een opmerking samenvatten.

Partners:

De redactie van de artikelen wordt op geen enkele manier beïnvloedt door adverteerders of sponsoren. Bekijk hier ons redactiestatuut

Laatste nieuwsberichten:

Social share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram