STAP budget nu toch weer beschikbaar voor aanvraag op 3 juli a.s.

Na een eerdere mededeling dat de STAP-regeling per 2024 zal worden afgeschaft, bestond er veel onduidelijkheid over de uitvoering van deze Nederlandse subsidie op scholing voor het lopende jaar. Deze week werd bekend dat er op 3 juli a.s. vanaf 10 uur weer STAP-budget kan worden aangevraagd. Over het doorgaan van de in september en november geplande tranches is nog geen mededeling gedaan. Klik hier voor het UWV STAP portaal.

Deze toch wel onverwachte wending in het STAP-gebeuren geeft ons echter wel de mogelijkheid om deelnemers aan de vanaf september geplande ONCO-Voet opleiding (medisch pedicure oncologie/ oncologisch voetzorgverlener) alsnog te helpen bij de aanvraag van hun STAP-Budget. Naast het verstrekken van het vereiste STAP aanmeldingsbewijs, zorgen we dat deelnemers tijdig bij het UWV bekend zijn. Op 3 juli dienen zij dan iets voor 10 uur in te loggen met hun DigiD, de door ons verstrekte gegevens en een behoorlijk dosis geluk. Inmiddels hebben we op basis van feedback van eerdere deelnemers een aantal tips verzameld om te helpen bij de aanvraag.

Gezien de eerder ontstane onzekerheid, hadden we al een aantal aanpassing gemaakt in de duur van de opleiding en om de kosten voor deelnemers beheersbaar te houden. Deze blijven natuurlijk onverminderd van kracht. Meer hierover vindt u in mijn eerdere blog door hier te klikken. Wilt u deelnemen aan de opleiding die gepland staat vanaf zaterdag 2 september dan kunt u zich vrijblijvend aanmelden totdat u uitsluitsel heeft over de toekenning van uw STAP-budget.

De eerder aangekondigde prijsverhoging hebben we niet alleen teruggedraaid; u betaalt in 2023 slechts € 1.250,=. Bij toekenning van de subsidie draagt u dus zelf €250 bij. Indien de subsidie niet wordt toegekend, kunt u natuurlijk alsnog gebruik maken van een gespreide betalingsregeling. Meer informatie hierover en over deze unieke opleiding vindt u op deze pagina.

Met uitzondering van één fysieke lesdag op locatie, wordt de volledige opleiding digitaal verzorgd. Onze gespecialiseerde docenten geven altijd live onderwijs en betrekken de studenten middels veel interactie bij hun lesstof. Ook wordt voor voldoende afwisseling en onderbreking gezorgd door het geven van groepsopdrachten die in kleinere teams worden uitgewerkt en het voorzien van tijdige en voldoende pauze. Digitaal onderwijs stelt ons ook in staat om indien daar behoefte aan is een extra sessie te plannen om nog dieper op de stof in te gaan. Met veel persoonlijke aandacht zorgen we er zo voor dat iedereen zo goed mogelijk op de examens is voorbereid. De hoge slagingspercentages en ook de cijfers geven aan dat de opleiding zeer goed voorbereid op deze examens. Overigens worden deze onafhankelijk afgenomen door exameninstituut TCI op basis van door stichting BRAVO opgestelde eisen. Als opleider hebben wij daar dus geen enkele invloed op!

Voorafgaand aan de ‘september’ opleiding staat op dinsdagavond 29 augustus een kennismakingssessie gepland. Naast een korte voorstelronde kunnen we dan alvast wat algemene vragen beantwoorden en de verschillen tussen MPO en OVV in de praktijk uitleggen. Zo kan de eerste echte lesdag direct starten en zo effectief mogelijk verlopen. Het schema staat in de opleidingsgids in iets andere volgorde; hieronder geven we de data alvast chronologisch weer.

  1. Zaterdag 2 september;
  2. Zaterdag 9 september;
  3. Zaterdag 7 oktober;
  4. Zaterdag 14 oktober (fysiek bij MSK-Podiamed alleen bij keuze OVV);
  5. Maandag 13 november;
  6. Zaterdag 18 november;
  7. Zaterdag 9 december;
  8. Zaterdag 13 januari 2024;
  9. Zaterdag 13 april 2024 (studiedag als laatste voorbereiding examen);
  10. Vrijdag 19 april 2024 (examen bij TCI in Schoonrewoerd).

Het onderdeel Klinisch Redeneren volgt u naar keuze op woensdag 6 september of maandag 11 december (van 19u tot 22u).

Bij het lesgeld is toegang tot de zeer uitvoerige digitale ONCO-Zorg bibliotheek inbegrepen plus toegang tot het Magazine Voetzorg+. Examengeld is niet inbegrepen; TCI factureert deelnemers hiervoor direct. Volledige informatie leest u in de opleidingsgids.

Wilt u gebruik maken van deze laatste mogelijkheid om met subsidie mee te doen aan de MPO/OVV opleiding, antwoord dan op deze mail en bevestig dat u ons toestemming geeft een vooraanvraag voor de STAP subsidie te doen bij het UWV. Boven de opleidingsgids zelf treft u op deze webpagina een document wat u kunt downloaden en waarvan u de tweede pagina ingevuld aan ons kunt toezenden.

Ik hoop dat velen van u van deze mogelijkheid gebruik zullen maken! Heeft u vragen dan beantwoord ik die graag. U kunt mij altijd direct bereiken via dit adres.
Vlaamse voetverzorgers kunnen overigens altijd gebruik maken van de KMO-Portfeuille die onder voorwaarden 30% van de kosten voor deze opleiding vergoed. Ook andere scholingen worden zo gedeeltelijk door KMO vergoed. Deze regeling geldt ook voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep! Meer informatie over KMO vindt u hier.

Partners:

De redactie van de artikelen wordt op geen enkele manier beïnvloedt door adverteerders of sponsoren. Bekijk hier ons redactiestatuut

Laatste nieuwsberichten:

Social share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram