STAP SUBSIDIE DOOR HET UWV

LET OP: Het kabinet heeft besloten om de STAP-aanvraagperiode voor januari (start 2 januari 2023) over te slaan. Er is meer tijd nodig om de regeling goed en zorgvuldig uit te voeren. Zo wil het kabinet voorkomen dat er STAP-subsidie terechtkomt bij opleidingen die daar geen recht ophebben. De eerstvolgende aanvraagperiode start nu op 28 februari 2023 om 10:00 uur. (update: 13 december 2022)

STAP-subsidie aan te vragen voor deelname aan de opleiding medisch pedicure oncologie/ oncologisch voetzorgverlener. Als burger dient u deze namelijk zelf aan te vragen. We zullen u hier echter zo goed mogelijk bij helpen. De volgende tranche kan vanaf 10 uur op dinsdag 1 november worden aangevraagd. (In 2023 op dinsdag 28 februari, maandag 1 mei, maandag 3 juli, maandag 4 september en woensdag 1 november. )

Onderstaande informatie is afkomstig van het UWV en kunt u via deze website in meer detail lezen. Bekijk ook deze video. Op deze pagina vindt u een aantal nuttige ‘veel gestelde vragen/ FAQ’.

 • Via DUO hebben wij de opleiding in het systeem van het UWV opgenomen zodat u daar zelf subsidie voor kunt aanvragen. U kunt de opleidinghier terugvinden (zoek b.v. op ‘medisch pedicure oncologie’ of ‘MischaNagel.nl’. De opleiding is ingeschaald op NLQF-niveau 5. 
 • Mits u aan de voorwaarden voldoet kunt u 1x per jaar een bedrag van maximaal €1.000,= aanvragen; deze subsidieregeling vervangt de belastingaftrek studiekosten die t/m 2021 in Nederland van kracht was.
 • Iedere twee maanden komt een nieuwetranche aan STAP-budget beschikbaar. Is het beschikbaar gestelde budget voor de komende twee maanden op dan kunt u het in een volgende tranche nogmaals proberen.
 • De door u gekozen opleiding dient binnen drie maanden na aanvraag van de subsidie te starten.
 • De eerste twee tranches waren dermate snel op dat we u aanraden om de subsidie direct om 10u a.s. online aan te vragen. Nadat u bent ingelogd kan het voorkomen dat u enkele uren in een online wachtrij staat; sluit uw browser of webpagina dan niet af anders verliest u uw plaats.
 • U ontvangt van ons een STAP-aanmeldingsbewijs. Dat dient u tijdens de online aanvraag in het systeem van het UWV te uploaden. Zorg er dus voor dat u dat heeft gedownload in een makkelijk toegankelijke folder.
 • We zullen voordien uw gegevens via zgn. een ‘vooraanmelding’ in het UWV-systeem uploaden. Dit maakt de aanvraag voor u eenvoudiger maar neemt niet weg dat u zelf nog de nodige handelingen dient te verrichten. U dient de STAP-subsidie altijd zelf aan te vragen.
 • Uw positie in de wachtrij wordt om 10:01 uur bepaald en is willekeurig. Zorg dat u vóór 10:00 op “Aanvragen STAP-budget” klikt. 
  Als u vóór 10:00 uur op “Aanvragen STAP-budget” klikt, wordt uw plek in de wachtrij willekeurig bepaald. Dit betekent dat de kans bestaat dat u zowel op de eerste als op de laatste plek in de wachtrij terecht kan komen. Het maakt daarom niet uit of u 24 uur van te voren of 1 minuut van te voren op ‘Aanvragen STAP-budget’ heeft gedrukt. 
  Klikt u na 10:01 uur op “Aanvragen STAP-budget”, dan sluit u achteraan in de wachtrij op volgorde van binnenkomst.

We raden u aan om de site van het UWV alvast een keer te bezoeken zodat u weet waar u aan toe bent.

In het kort.

 1. Doorloop het stappenplan voorafgaand aan uw aanvraag (klik hier); in stap-1 ziet u aan welke criteria u moet voldoen. Stap-2 zullen wij voor u regelen met het aanmeldingsbewijs.
 2. Bij stap-3 kunt u zien hoeveel procent van het beschikbare budget over is.
 3. Heeft u een DigiD? Zorg dan dat u weet hoe u deze gebruikt (via de app, inloggegevens, etc…). 
 4. Via deze link kunt u inloggen om uw subsidie aan te vragen zodra een tranche beschikbaar komt.
 5. Zorg dat u het aanmeldingsbewijs bij de hand heeft zodat u dat kunt uploaden. Controleer de gegevens op het aan u toegezonden bewijs. Kloppen deze niet? Geef dat dan direct aan ons door.
 6. Uw positie in de wachtrij wordt om 10:01 uur bepaald en is willekeurig. Zorg dat u vóór 10:00 op “Aanvragen STAP-budget” klikt. 
  Als u vóór 10:00 uur op “Aanvragen STAP-budget” klikt, wordt uw plek in de wachtrij willekeurig bepaald.
 7. Let op: bij drukte kan er een wachtrij zijn om STAP-budget aan te vragen. Sluit uw browser of tabblad niet. Anders bent u uw plek in de wachtrij kwijt en moet u opnieuw beginnen.

 

Audit rapport

 

Voor het verkrijgen van de KMO subsidie regeling is er een uitgebreid audit rapport opgesteld door Brandcompliance.

Dit rapport is hier hier te lezen.