Subsidiemogelijkheden voor de opleidingen van Voetzorg+

Voetzorg+ biedt verschillende opleidingen aan voor (medisch) pedicures/ gespecialiseerd voetverzorger om hun kennis en vaardigheden uit te breiden. Deze opleidingen zijn:

Na de afschaffing van de STAP-subsidie heeft Voetzorg+ succesvol gezocht naar andere financieringsmogelijkheden voor deze opleidingen. Zowel de OVV-opleiding (NLQF niveau 5) als de opleiding Medische Basiskennis zijn al meerdere keren volledig vergoed, afhankelijk van de regio en de manier waarop de aanvraag wordt ingediend.

Voor Vlaanderen is Voetzorg+ een geaccrediteerde KMO-opleider. Dit betekent dat wanneer u een opleiding of nascholing volgt die is opgenomen in het KMO-register, u in aanmerking kunt komen voor een subsidie van 30% op de opleidingskosten.

De opleiding Medische Basiskennis is geaccrediteerd door ProCert met 24 accreditatiepunten in verschillende domeinen. Deze HBO-opleiding voldoet aan de PLATO-eisen en is geaccrediteerd door SNRO/CPION, kwaliteitseisen die ook door zorgverzekeraars worden erkend vanwege de koppeling aan uw AGB-codeprofiel. De totale kosten bedragen €1.985 plus €85 voor twee verplichte boeken.

Omdat de STAP-subsidie is weggevallen, heeft Voetzorg+ andere manieren gevonden om de opleiding te financieren:

 1. Er is een regeling voor gespreide betaling in vijf termijnen.
 2. Voetzorg+ raadt aan contact op te nemen met het regionale leerwerkloket, waar mogelijk subsidieregelingen bestaan afhankelijk van uw studierichting.

Inmiddels hebben al tien deelnemers bevestiging gekregen dat zij de volledige opleiding Medische Basiskennis gesubsidieerd krijgen.

In uw communicatie is het raadzaam de volgende argumenten te gebruiken als er naar wordt gevraagd:

 • Kwaliteit van zorg is een hot topic. Medisch pedicures krijgen beperkte kennis over anatomie, fysiologie en pathologie, maar niets over mentale gezondheid of psychologie. Deze opleiding legt een stevige basis voor kwaliteitszorg, betere communicatie met artsen, herkennen van symptomen, maken van differentiaaldiagnoses en een goed behandelplan.
 • Kwaliteit van zorg is de ruggengraat van uw praktijk. Het zal mensen overtuigen om professionele voetzorg bij u te zoeken. Er zijn veel groeimogelijkheden gezien de enorme toename van patiënten tot 2040. Met een stevige basiskennis en gespecialiseerde kennis kunt u die groei opvangen en eventueel uw praktijk uitbreiden.

Voor de regio-informatie over leerwerkloketlocaties klik hier.

Documenten voor een eventuele aanvraag kunnen door Voetzorg+ worden verstrekt.

Voor de oncologische opleidingen (OVV, OHV en Medisch Pedicure Oncologie) gelden de volgende extra criteria:

 • U krijgt nieuwe klanten via doorverwijzingen uit de oncologische zorg en samenwerking met oncologen.
 • Het gaat om een grote patiëntengroep met zeer gecompliceerde voetklachten als gevolg van oncologische behandelingen, vaak met verlies van mobiliteit.
 • OVV, OHV en MPO werken alleen met toestemming van de behandelend oncoloog, maken een behandelplan dat door de oncoloog moet worden goedgekeurd en melden nog niet gesignaleerde afwijkingen.

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) heeft deze beroepsgroep opgenomen in de digitale verwijsgids kanker om veilige voetzorg buiten het ziekenhuis mogelijk te maken, dichtbij de patiënt.

Voetzorg+ ontvangt regelmatig bevestigde opdrachten om de factuur en documenten te sturen naar de instantie die de subsidie verleent, meestal de gemeente of een regionaal fonds.

Voordat u een aanvraag indient:

 1. Neem de tijd om een goed CV en portfolio met bewijsstukken samen te stellen.
 2. Stel een duidelijke motivatie op waarom u financiële ondersteuning zoekt.
 3. Overweeg wat deze opleidingen betekenen voor groei en verbetering van de zorg. Dit laatste is cruciaal voor gemeenten om voldoende zorgverleners te kunnen ondersteunen voor goede zorg aan inwoners.

Verder ziet u de nieuwste prognoses van het RIVM/NIVEL over de toename in absolute aantallen patiënten met verschillende aandoeningen in 2040. Veel van deze aandoeningen gaan gepaard met ernstige voetproblemen, en oncologie staat hier nog niet eens bij vermeld.

Deze cijfers zijn relevant voor elke regio, omdat zij voldoende zorg moeten kunnen faciliteren. Een groot deel van het zorgbudget in 2040 zal besteed worden aan de zorgkosten voor ouderen.

Ouderdomsziekten bepalen de toekomst van de zorg (zie RIVM-prognose):

 • Artrose: +1.082.800
 • Gezichtsstoornissen: +390.300
 • Diabetes: +380.600
 • Coronaire hartziekten: +361.600
 • Gehoorstoornissen: +302.400
 • Nek- en rugklachten: +274.400
 • Beroerte: +235.600
 • COPD: +221.100
 • Hartritmestoornissen: +220.600
 • Osteoporose: +200.300
 • Hartfalen: +199.800
 • Dementie: +176.400
 • Onderste luchtweginfecties: +169.300
 • Contacteczeem: +122.400

In 2040 zullen 330.000 mensen in Nederland lijden aan dementie, gelijk aan de bevolking van Utrecht. Dementie zal de grootste toename in ziektelast veroorzaken.

Het aantal diabetespatiënten groeit naar 1,6 miljoen, gelijk aan de bevolking van Amsterdam en Rotterdam samen.

In 2024 is het aantal reumapatiënten gegroeid naar bijna 3 miljoen. Elke dag komen er 700 reumapatiënten bij in Nederland.

Volgens een recent NOS-artikel stevenen we in Nederland af op een zorgcrisis. We moeten alles op alles zetten om dit af te wenden. Het verankeren van voetzorg voor ouderen zal bijdragen aan het streven om hen langer mobiel te houden, wat een sleutelwoord is in elk overheidsbeleid over ouderenzorg. Echter, voetzorg wordt nergens genoemd, alsof wordt vergeten dat mobiliteit en voetstatus nauw verbonden zijn.

Voetzorg+ hoopt met deze aanwijzingen een weg te hebben geopend voor mensen die een opleiding willen volgen maar deze niet zelf kunnen financieren. Het is de moeite waard om het te proberen.

Partners:

De redactie van de artikelen wordt op geen enkele manier beïnvloedt door adverteerders of sponsoren. Bekijk hier ons redactiestatuut

Laatste nieuwsberichten:

Social share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram