Veel mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson lijden aan voetmisvorming en dragen slecht zitend schoeisel

Veel mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson lijden aan voetmisvorming en dragen slecht zitend schoeisel

In 2021 werden de resultaten gepubliceerd van een onderzoek aan de universiteit van A Coruna in Spanje. Vanwege het sterk groeiend aantal mensen met de ziekte van Parkinson kwamen uit dit beperkte onderzoek toch hele nuttige  bevindingen naar voren. Er wordt gestreefd dit kleine onderzoek verder uit te breiden naar een grotere studie. Het accent van dit onderzoek ligt op schoenproblematiek bij mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson

Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat deelnemers veel voetmisvormingen hebben en ongepast schoeisel dragen.

“Onze resultaten komen overeen met de bevindingen uit eerdere podotherapieonderzoeken bij andere kwetsbare populaties met betrekking tot schoeisel en voetgezondheid, door middel van podotherapeutisch onderzoek. De resultaten komen overeen met het onderzoek van Bowen et al., waarin werd gerapporteerd dat 53% van de 218 Parkinson-respondenten voetproblemen heeft. Ook Son et al. observeerde een afname van de ROM van het enkelgewricht bij het analyseren van de kinematica van het lopen; dit komt overeen met de resultaten van ons onderzoek, waarin 71,7% een equinusenkel heeft.”

Verschillende auteurs stellen dat het gebruik van schoenen met de verkeerde maat bij lengte- en breedtematen significant geassocieerd is met een slechte voetgezondheid, verminderde kwaliteit van leven en meer pijn, voetmisvormingen, dermatologische veranderingen en vallen. Ze gaven ook aan dat een groot deel van de bevolking, ongeveer 63-72%, schoenen met de verkeerde maat draagt (in lengte- en breedtematen). Deze bevindingen komen overeen met onze resultaten, waarbij 75,5% (rechtervoet) en 60,4% ( linkervoet) van de deelnemers gebruikt ongeschikt schoeisel, en een groot deel heeft een voetmisvorming.

De resultaten komen overeen met andere soortgelijke onderzoeken bij vergrijzende populaties zonder Parkinson. Tovaruela et al. stellen dat 84,93% van de in totaal 166 patiënten met reumatoïde artritis voetproblemen heeft, en dat slechts 38,5% geschikt schoeisel gebruikt. Ook López et al., in een oudere steekproef met 100 deelnemers, rapporteerde dat 88% last heeft van voetproblemen en 83% ongepast schoeisel gebruikt. Ten slotte hebben Harrison et al. rapporteerden van 100 diabetespatiënten dat slechts 20% geschikt schoeisel gebruikt, afhankelijk van de gemeten lengte en breedte. Bovendien hebben verschillende onderzoeken een toename van podotherapeutische pathologieën gerapporteerd bij het ouder worden. Uit ons onderzoek bleek uit het podotherapeutische onderzoek dat 88,68% van de deelnemers een vorm van podotherapeutische pathologie vertoonde.

Ongeveer 70% van de valpartijen heeft intrinsieke oorzaken, zoals draaien en verkeerd stappen, verergerd door een lage sensorische innervatie van de voet. Het is bekend dat de aanwezigheid van podotherapeutische pathologieën het risico op vallen vergroot.

Het onderzoek kent enkele beperkingen. Ten eerste is de steekproefomvang klein; het zou nuttig zijn om deelnemers uit heel Spanje te betrekken die de resultaten van het onderzoek versterken en mogelijk meer betrokken variabelen onderkennen. Ten tweede zou het, ondanks dat er een berekening van de steekproefomvang was uitgevoerd, voordelig zijn geweest om eerder een pilotstudie te hebben uitgevoerd, wat de kwaliteit van de studie had kunnen verbeteren. Ten derde analyseerde slechts één onderzoeker de variabelen van de deelnemers; bij toekomstige onderzoeken zouden minimaal twee onderzoekers nodig zijn, één voor podotherapeutisch onderzoek en één voor schoenenonderzoek. Tenslotte zou datacontrast met een controlegroep zonder PD de data versterken. Er moet rekening worden gehouden met het ontbreken van informatie over demografische kenmerken en podotherapeutische geschiedenis.

Podotherapeuten/Podologen spelen dus een belangrijke rol onder deze kwetsbare bevolking, waaronder het ontwikkelen van preventieprogramma’s, podotherapie en schoeneneducatie. Dit alles zal een assertieve impact hebben op de voetgezondheid en het welzijn van deze kwetsbare bevolkingsgroep. Bovendien moeten schoenenbedrijven beschikken over een voldoende brede selectie schoenen die het mogelijk maken om de werkelijke morfologie van de voet te accommoderen, vooral in de dwarsboog. Wij stellen voor dat er voor elke schoen een breder scala aan breedtematen beschikbaar moet zijn, zodat er ruimte is voor voeten met bredere afmetingen.

Deze studie levert nieuwe gegevens op over de aanwezigheid van voetmisvormingen en schoeisel bij mensen met de ziekte van Parkinson. Verdere studies zijn nodig voor diverse strategieën en interventies die de algemene gezondheid en voetgezondheid bij mensen met de ziekte van Parkinson verbeteren.

Int J Med Sci. 2021; 18(2): 372–377.

Published online 2021 Jan 1. doi: 10.7150/ijms.50967

PMCID: PMC7757138.   PMID: 33390806

Impact of Footwear and Foot Deformities in patients with Parkinson’s disease: A Case-Series Study

Eloy Novo-Trillo,1 Daniel López-López,1 Carmen de Labra,2,✉ Marta Elena Losa-Iglesias,3Ricardo Becerro-de-Bengoa-Vallejo,4 César Calvo-Lobo,4 Carlos Romero-Morales,5 and Marta San-Antolín-Gil6

Mischa Nagel geeft op 22 augustus a.s. weer een nascholing over voet en handproblemen bij de ziekte van Parkinson en informatie over daarbij passende en veilige zorg

Voet en Handklachten bij MS, de ziekte van Parkinson en Spierdystrofie

MS, Parkinson en/of spierdystrofie zijn drie complexe ziektebeelden waarbij zich ook klachten aan de voeten voordoen. Vooral de ziekte van Parkison staat de laatste 2 jaar veel in de belangstelling om de incidentie enorm toenneemt.

Parkinson, Parkinsonisme, Multiple Sclerose en spierdystrofie zijn ziektebeelden die zich steeds vaker voordoen en die de individuele mobiliteit ernstig kunnen aantasten. Niet iedereen weet wat deze ziektebeelden inhouden en welke voetklachten ermee gepaard kunnen gaan.

 • Welke zorg past bij deze ziektebeelden?
 • Hoe kunnen (medisch) pedicures tegemoetkomen aan de wensen van patiënten die met een specifieke hulpvraag bij hen komen?

Voordat een voetzorgtraject wordt gestart, is kennis van deze aandoeningen van belang.

Kennis, houding en vaardigheden garanderen veilig en effectief handelen.

Kennis van deze ziekten zorgt ervoor dat voetzorgverleners binnen de grenzen van hun competenties blijven en tijdig kunnen doorverwijzen.

 • U krijgt informatie over de aandoeningen Multiple Sclerose (MS), Parkinson en Spierdystrofie en de oorzaken ervan.
 • U leert over bijbehorende voetproblemen (gevolgen) en het bewegingsapparaat.
 • U krijgt handvatten voor de daarbij horende voetzorgverlening.

Enkele tips voor schoenen voor mensen met de ziekte van Parkinson

 • Draag schoenen met een makkelijke instap. Bijvoorbeeld zonder veters, of met klittenband.
 • Leren zolen zijn wel verstandig, daarmee is meer ‘grip’ tijdens het staan/lopen.
 • Gebruik een lange schoenlepel om uw schoenen moeiteloos aan te trekken.

Duur: minimaal 3 uur incl. pauze plus mogelijkheid achteraf tot informeel contact met collega’s.

Docent: Mischa Nagel

Kosten: € 110 (0% BTW) [10% korting met een Voetzorg+ ‘Community’ jaarabonnement – klik hier]

Lesmateriaal: digitaal

Accreditatie: Procert: 3 (Voetzorg gespecialiseerd; per 2024).

Meer informatie? Klik hier>

 • 80% waardeerde de cursus op 24 maart 2021 met een 8 of hoger en
 • 40% zelfs met een 9 of hoger; klik hier om de evaluaties door de deelnemers terug te lezen.

Nog geen abonnee?

Neem nu een Community abonnement en ontvang een jaar lang de volgende voordelen:

 • 6x het Magazine Voetzorg+ per jaar.
 • Zo’n 12 nieuwe artikelen per editie.
 • Lees het Magazine als flipbook.
 • Mogelijkheid om inhoud te downloaden en/ of te printen.
 • Onbeperkte toegang tot Het Archief .
 • Speciaal ontwikkelde content zoals Quick Reference Cards.
 • 10% korting op de meeste scholingen van MischaNagel.nl.