Mischa Nagel zorgspecialist

Veelgestelde vragen (FAQ)

Na inschrijving ontvangt u een aantal emails: een bevestiging met factuur, een e-ticket met daarin een inloglink en een zelfde bevestiging vanuit Zoom.

Uiterlijk de middag voorafgaand aan de scholing ontvangt u een bevestigingsmail met daarin ook aanwijzingen en tips om in te loggen. Hieronder vindt u daar een voorbeeld van.

“Let op: bij de meeste deelnemers die problemen ervaren met inloggen ligt dat aan het niet tot stand komen van een geluidsverbinding. Deze moet u vanuit privacy oogpunt goedkeuren/ zelf tot stand brengen. Bovenaan deze webpagina ziet u een video met uitleg om u te helpen.
Hieronder wordt dat uitgelegd. U kunt ook op deze pagina onder Verbinding maken met audio kijken. In de meeste gevallen kiest u voor Computer of WiFi audio.

Beste  ,

 

Hartelijk dank voor uw aanmelding voor de E-Scholing Voetzorg en kennis van dementie met Gerben Jansen op donderdagavond 13 juni 2024. Gerben begint stipt om 19u dus zorg dat u ruim op tijd (d.w.z. 18u55!) bent ingelogd en een geluidsverbinding tot stand heeft gebracht.
Wilt u er bovendien voor zorgen dat uw camera werkt en u deze kunt aanzetten tijdens de introductie, opdrachten, na pauzes en op andere momenten om uw aanwezigheid vast te stellen?
Na 19 uur kunnen we u daar zeer lastig bij helpen zonder dat dit de scholing en uw medestudenten -die wel op tijd ingelogd waren- stoort. Hou daar alstublieft rekening mee! U kunt vanaf 18u40 inloggen en daarna in alle rust nog iets voor u zelf gaan doen.

 

INLOGGEN ZOOM
Hieronder vindt u enkele aanwijzingen om om u te helpen met inloggen en uw leerervaring zo effectief en aangenaam mogelijk te maken.

 1. Zorg dat u om 19:00 uur klaar zit voor aanvang van de nascholing. Ik ben vanaf 18:40 uur online aanwezig om u te helpen.
 2. Indien u technische ondersteuning nodig denkt te hebben, is het raadzaam om vroeg in te loggen. Het kan zeker ook handig zijn om iemand in de buurt te hebben om te helpen.
 3. U kunt vooraf kennis maken met andere deelnemers in een aparte digitale ruimte. U kunt uw microfoon en camera uitschakelen als u dat wenst en tot aanvang nog iets voor u zelf doen. Iets voor 19 uur keert u automatisch naar de algemene ruimte terug.
 4. Gebruik de link in de e-mails die u heeft ontvangen om in te loggen. U kunt uw e-ticket ook in uw “Mijn Account” op Voetzorg+ vinden [klik hier]. Ik zal rond 18u30 uur vanuit Zoom uw inloggegevens nogmaals sturen dan heeft u die direct bij de hand.
 5. Probeer voor 18:50 uur in te loggen en uiterlijk om 18:55. Bij problemen kunt u mij een e-mail sturen. Het is voor de docent en uw medestudenten zeer storend indien iemand na aanvang inlogt. Let er op dat uw microfoon dan altijd op ‘gedempt’ staat en uw binnenkomst geen onnodige overlast veroorzaakt uit respect voor de overige aanwezigen.
 6. Zoom is beschikbaar in het Nederlands. Bekijk deze pagina voor video’s en tips om in te loggen op Zoom.
 7. Als u Zoom voor het eerst gebruikt, installeer dan eerst de applicatie (het Zoom programma) op uw apparaat (dat kan een laptop, tablet of smartphone zijn).
 8. Wanneer u geen geluid hoort, klik dan op ‘Deelnemen aan audio‘ (links onder in het Zoom scherm) en vervolgens ‘Verbinden met Wifi of internet audio‘. (Zie ook de afbeelding hieronder).
 9. Let op aanwijzingen op uw scherm en in de chat; zo kan ik u helpen.
 10. U kunt uw microfoon en camera bedienen met de icoontjes onderaan uw scherm.

 

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Met vriendelijke groet,”

Iedere deelnemer ontvangt op de dag van de scholing een mail met daarin aanwijzingen en tips om in te loggen. U dient voor aanvang het Zoom programma te installeren. De inhoud van de mail is hieronder gekopieerd; kijk ook op deze webpagina. Vlak voor aanvang van de scholing is iemand online aanwezig om deelnemers te verwelkomen en indien nodig technische steun te geven (mits u dat tijdig aangeeft kunnen we ook via WhatsApp ondersteuning geven).

Herinneringsmail voor scholing

Let op: bij de meeste deelnemers die problemen ervaren met inloggen ligt dat aan het niet tot stand komen van een geluidsverbinding. Deze moet u vanuit privacy oogpunt goedkeuren/ zelf tot stand brengen. Bovenaan deze webpagina ziet u een video met uitleg om u te helpen.
Hieronder wordt dat uitgelegd. U kunt ook op deze pagina onder Verbinding maken met audio kijken. In de meeste gevallen kiest u voor Computer of WiFi audio.

Beste  ,

 

Hartelijk dank voor uw aanmelding voor de E-Scholing Voetzorg en kennis van dementie met Gerben Jansen op donderdagavond 13 juni 2024. Gerben begint stipt om 19u dus zorg dat u ruim op tijd (d.w.z. 18u55!) bent ingelogd en een geluidsverbinding tot stand heeft gebracht.
Wilt u er bovendien voor zorgen dat uw camera werkt en u deze kunt aanzetten tijdens de introductie, opdrachten, na pauzes en op andere momenten om uw aanwezigheid vast te stellen?
Na 19 uur kunnen we u daar zeer lastig bij helpen zonder dat dit de scholing en uw medestudenten -die wel op tijd ingelogd waren- stoort. Hou daar alstublieft rekening mee! U kunt vanaf 18u40 inloggen en daarna in alle rust nog iets voor u zelf gaan doen.

 

INLOGGEN ZOOM
Hieronder vindt u enkele aanwijzingen om om u te helpen met inloggen en uw leerervaring zo effectief en aangenaam mogelijk te maken.

 1. Zorg dat u om 19:00 uur klaar zit voor aanvang van de nascholing. Ik ben vanaf 18:40 uur online aanwezig om u te helpen.
 2. Indien u technische ondersteuning nodig denkt te hebben, is het raadzaam om vroeg in te loggen. Het kan zeker ook handig zijn om iemand in de buurt te hebben om te helpen.
 3. U kunt vooraf kennis maken met andere deelnemers in een aparte digitale ruimte. U kunt uw microfoon en camera uitschakelen als u dat wenst en tot aanvang nog iets voor u zelf doen. Iets voor 19 uur keert u automatisch naar de algemene ruimte terug.
 4. Gebruik de link in de e-mails die u heeft ontvangen om in te loggen. U kunt uw e-ticket ook in uw “Mijn Account” op Voetzorg+ vinden [klik hier]. Ik zal rond 18u30 uur vanuit Zoom uw inloggegevens nogmaals sturen dan heeft u die direct bij de hand.
 5. Probeer voor 18:50 uur in te loggen en uiterlijk om 18:55. Bij problemen kunt u mij een e-mail sturen. Het is voor de docent en uw medestudenten zeer storend indien iemand na aanvang inlogt. Let er op dat uw microfoon dan altijd op ‘gedempt’ staat en uw binnenkomst geen onnodige overlast veroorzaakt uit respect voor de overige aanwezigen.
 6. Zoom is beschikbaar in het Nederlands. Bekijk deze pagina voor video’s en tips om in te loggen op Zoom.
 7. Als u Zoom voor het eerst gebruikt, installeer dan eerst de applicatie (het Zoom programma) op uw apparaat (dat kan een laptop, tablet of smartphone zijn).
 8. Wanneer u geen geluid hoort, klik dan op ‘Deelnemen aan audio‘ (links onder in het Zoom scherm) en vervolgens ‘Verbinden met Wifi of internet audio‘. (Zie ook de afbeelding hieronder).
 9. Let op aanwijzingen op uw scherm en in de chat; zo kan ik u helpen.
 10. U kunt uw microfoon en camera bedienen met de icoontjes onderaan uw scherm.

 

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Met vriendelijke groet,

 • Het European Qualifications Framework (EQF) is een Europees referentiekader dat nationale kwalificatiesystemen aan elkaar koppelt. Het doel is om kwalificaties uit verschillende landen beter vergelijkbaar en begrijpelijk te maken, waardoor mobiliteit en een leven lang leren worden bevorderd.

 • Het Nederlandse kwalificatieraamwerk NLQF is gebaseerd op het EQF en beschrijft alle kwalificatieniveaus in Nederland, van basisonderwijs tot doctoraat. Elk NLQF-niveau is gekoppeld aan een EQF-niveau.

 • Het Vlaams kwalificatiesysteem (VKS) is het kwalificatieraamwerk in Vlaanderen dat eveneens gebaseerd is op het EQF. Het VKS heeft dezelfde doelstellingen als het NLQF en koppelt Vlaamse kwalificaties aan EQF-niveaus.

 • Kortom, EQF is het overkoepelende Europese kader, terwijl NLQF en VKS de nationale kwalificatieraamwerken zijn die respectievelijk in Nederland en Vlaanderen worden gebruikt en zijn afgestemd op het EQF.

Het naslagwerk van iedere scholing wordt digitaal met u gedeeld en kunt u via uw account op Voetzorg+ terugvinden onder ‘mijn naslagwerken’. Klik hier om in te loggen en gebruik uw emailadres en eerder zelf gekozen wachtwoord. Omdat ieder naslagwerk exclusief met aanwezige deelnemers wordt gedeeld is het noodzakelijk dat u bent ingelogd.

U kunt het naslagwerk ook op een andere manier terugvinden. Kies de door u gevolgde scholing onder het menu ‘Opleidingen’ bovenaan de pagina. Op de pagina die opent ziet u bovenaan een aantal blauwe blokken. Klik vervolgens op  het blok ”naslagwerk’.

De E-Scholing van Voetzorg+ is in opzet anders dan hoe veel andere opleiders digitaal lesgeven. Goede kennisoverdracht kan alleen plaats vinden wanneer u als deelnemer volledig interactief aanwezig bent; althans dat vinden wij. Mischa en andere docenten proberen door het stellen van vragen deelnemers direct in de overdracht te betrekken en discussies uit te lokken. Als er vragen zijn kunnen de aanwezigen deze direct mondeling voorleggen (dus niet via een chatbericht). We vinden het prettig wanneer deelnemers hun camera ook aanzetten (zeker tijdens de introductie en b.v. na de pauze) maar dat hoeft natuurlijk niet.

Wij meten altijd klanttevredenheid en na een aanvankelijke aarzeling (onbekend maakt onbemind) gaven veel klanten al tijdens de periode van lockdown aan nooit meer fysieke lessen te willen volgen en of we na die periode ook zouden doorgaan met digitaal lesgeven. De voordelen zijn voornamelijk het wegvallen van reistijd en -kosten. Het onderlinge contact met collega’s ondervangen we door voor aanvang en tijdens de pauze een virtuele koffiekamer aan te bieden.

Bovendien ondersteunen we alle deelnemers op een pro-actieve manier bij het inloggen omdat we begrijpen dat niet iedereen hiermee bekend is. In ruim twee jaar is er slechts één deelnemer geweest die ik niet heb kunnen helpen om in te loggen.

Per november 2020 is de opzet van ‘Schimmeldiagnostiek’ herzien en op een  groot aantal punten aangepast (SD-3.0). Vóór die datum dienden deelnemers iedere drie jaar een ‘nascholing’ te volgen waarna zij een nieuw genummerd certificaat ontvingen met een geldigheid van drie jaar. Het laboratorium van de Universiteit van Nijmegen checkt bij inzending van huid-/ nagelmonsters altijd of degene die instuurt nog over een geldig certificaat beschikt.

Deelnemers die na 1 november 2020 SD-3.0 volgden hoeven op basis van herziene afspraken geen nascholing meer te volgen. De certificaten hebben een geldigheid van onbepaalde tijd.

Heeft u een certificaat wat vóór 1 november 2020 is afgegeven en inmiddels is verlopen of nog moet verlopen (dat staat op uw certificaat vermeld)? Dan dient u SD-3.0 nogmaals te waarn a een certificaat van onbepaalde ontvangt.

Zoals u weet past Mischa Nagel de inhoud van zijn scholingen doorlopend aan op basis van actuele ontwikkelingen en nieuwe onderzoeken. Daarnaast organiseert hij iedere vijf jaar een ‘scholingsdag’ over dit onderwerp in nauwe samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen.

Ik acht het vrijwel uitgesloten dat scholingen als Schimmeldiagnostiek op korte termijn (ooit) nog fysiek op locatie gevolgd kunnen worden. U stelt overigens ten onrechte slechts de begrippen op locatie en live met elkaar gelijk. Wij zijn van mening dat kwaliteitsonderwijs altijd live gegeven dient te worden Onze E-Scholingen worden dus -zelfs al zijn ze niet op een fysieke locatie- altijd live gegeven door onze docenten. Bovendien is ons onderwijs volledig interactief en kunt u eventuele vragen direct en mondeling aan de docent stellen en kunt u deelnemen aan discussies. Omdat we ons realiseerden dat dit voor velen binnen onze beroepsgroep een volledig nieuw medium was, hebben we heel veel tijd gestopt -en doen dat nog steeds- in het geven van informatie vooraf en mocht het nodig zijn vlak voor aanvang ondersteunen we deelnemers met inlog-problemen direct en persoonlijk.

Mischa zelf -maar ook de andere docenten- zijn niet meer te bewegen om Nederland en Vlaanderen af te reizen -vaak met zeer lang filerijden-voor het geven van een avond- of dagscholing. Daarna dienen ze ook nog naar huis te rijden. Dit bespaart hen enorm veel tijd en frustratie. De bijkomende voordelen voor b.v. het milieu en gezinsleven zijn ook niet gering.

Veel deelnemers hebben ons spontaan en pro-actief verzocht om op deze manier les te blijven geven. Voor u als deelnemer liggen de voordelen op hetzelfde terrein; ook u bent niet meer gebonden aan een locatie voor het volgen van een cursus wat ook uw planning eenvoudiger kan maken. Bovendien zijn de deelnamekosten -vanwege lagere kosten- behoorlijk omlaaggegaan. Voor het sociale contact met de andere deelnemers bieden we virtuele koffiekamers. Die zijn exclusief voor hen – docenten en organisatie zijn ‘niet welkom’.

Indien u een geldig abonnement heeft kunt u ongeacht uw abonnement op deze link klikken voor directe toegang. U dient natuurlijk wel ingelogd te zijn om het Magazine te kunnen lezen. Inloggen kunt u eenvoudig op dezelfde pagina; indien u al was ingelogd dan is alle voor u toepasselijke informatie direct zichtbaar (b.v. eerdere edities en het Archief voor Community abonnees).

Wanneer u inlogt: vink onthoud mij alleen aan op uw eigen computer (doe dat nooit op een computer die u deelt!)

Weet u uw wachtwoord niet meer? Gebruik wachtwoord wijzigen onder ‘Mijn Profiel’ om een nieuwe aan te maken.

Community jaarabonnement:

Voor €89,50 per jaar geniet u van vele voordelen:

Elke 2 maanden

6x het Magazine Voetzorg+ per jaar

Zowel online als offline

Lees het Magazine als flipbook, met de mogelijkheid om inhoud te downloaden en/ of te printen

Toegang tot het archief

Onbeperkte toegang tot Het Archief  bestaande uit voorgaande edities van het Magazine

Quick Reference Cards

Speciaal ontwikkelde content zoals Quick Reference Cards

korting op opleidingen

10% korting op het normale tarief van de meeste scholingen