Voetzorg+ de stand van zaken – een update drie jaar na aanvang.

Drie jaar geleden zijn we begonnen om alle activiteiten van MischaNagel.nl BV onder te brengen onder het Voetzorg+ label. Wat eind 2019 begon als een initiatief voor een nieuw digitaal vakblad leidde al vóór de eerste uitgave tot een complete digitalisering van al onze activiteiten vanwege de pandemie. Velen van u hebben deelgenomen aan onze allereerste digitale activiteit: een in samenwerking met partners gratis aangeboden en geaccrediteerd webinar over ONCO-Zorg. In tegenstelling tot dat webinar wordt ons volledige scholingspakket altijd live verzorgd door docenten die deelnemers actief bij de stof betrekken en waar deelnemers vragen mondeling kunnen stellen en interactief kunnen deelnemen aan discussies.

We hebben de afgelopen drie jaar een vaktijdschrift in de markt gezet wat heel goed is ontvangen. Dit digitale Magazine Voetzorg+  is inmiddels 18 keer verschenen met  extra uitgave in de zomer van 2022, een extra kersteditie in 2021 en een speciale consumenten–editie. Deze extra edities waren voor iedereen die daar interesse in had gratis te downloaden. In de eerste dagen van juli 2023 zal er weer een gratis editie verschijnen zodat zorgverleners die nog geen abonnement hebben een indruk kunnen krijgen van ons digitale vakblad, de inhoud en de informatieoverdracht.

Het Community abonnement wordt in 2024 uitgebreid met een nieuw en gratis element. Een opvallende manier van kennisoverdracht die we iedereen in 2023 volledig gratis en vrijblijvend aanbieden. Het programma heeft een vast concept, duurt 1,5 uur en is geaccrediteerd bij ProCERT en andere toepasselijke registers afhankelijk van het thema.
Afgelopen februari was de première van het digitale programma Live Actueel met als thema: Draagt kennis van psychologie bij aan betere voetzorg? Bijna 1000 deelnemers trok deze eerste editie.

De tweede uitzending van 24 april j.l. ging over handafwijkingen als gevolg vandiabetes. Opnieuw waren bijna alle beschikbare kaarten voor aanvang vergeven. Beide evenementen werden heel hoog gewaardeerd.

De prijs van het abonnement op Voetzorg+ wordt niet verhoogd en vanaf 2024 zijn de LiveActueel uitzendingen onderdeel van het abonnement.
In 2023 volgen nog twee LiveActueel uitzendingen. Community abonnees kunnen deze overigens altijd terugkijken.

In september 2022 is de Voetzorg+  website volledig vernieuwd; zowel het uiterlijk als de zogenaamde achterkant. Samen met onze webdesigner worden nog steeds kleine aanpassingen geïdentificeerd -vaak ook met uw hulp- en verbeteringen gemaakt om het u als gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken om de juiste informatie snel te vinden; of het nu een scholing is, de evaluatie ervan, de factuur of het naslagwerk van een gevolgde scholing.

Het Archief van Voetzorg+ is inmiddels aanzienlijk en bevat zo’n 180 afwisselende, artikelen over voet- en handzorg in een medische omgeving. Toegang tot het Archief is exclusief voor Community abonnees.

Voetzorg+ heeft samen met een aantal specialisten zorgprotocollen ontwikkeld; ook deze zijn toegankelijk voor Community abonnees.

 • Schimmelinfecties aan de nagel/huid van de voet;

 • Infectie van de nagel door de Pseudomonas aeruginosa;

 • Reiniging va de schoenen aan de binnenkant;

 • Passende schoenen;

 • Voorbereiding op consult met een MS patiënt of patiënt die lijdt aan de ziekte van Parkinson.

ONCO-Zorg opleidingen [MPO/OVV/OHV]

In 2022 waren er drie MPO/OVV opleidingen waarvan veel van de studenten inmiddels het MPO-certificaat of de OVV/ OHV-diploma diploma hebben behaald. Het hoge slagingspercentage geeft aan dat ook het nieuwe onderwijsprogramma heel goed voorbereid op het examen.

De vele STAP-perikelen sinds de invoering van deze subsidie regeling om vervolgens zo goed als afgeschaft te lijken zal de eerste opleiding in 2023 pas op 23 juni starten. We hebben dit alleen kunnen realiseren door de opleiding over eenlangere termijn uit te spreiden, een aangekondigde prijsverhoging terug te draaien, en een betalingsregeling per maand in te stellen. Bovendien worden de examens pas in 2024 afgelegd waardoor de accreditatie in de volgende periode valt.

Deze aanpassing geven weer hoe gemotiveerd wij zijn zijn om belangrijke en vaak ondergewaardeerde zorgberoepen -in welke discipline dan ook- zo veel mogelijk te ondersteunen en niet alleen door hoogwaardige kennis overdracht. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar deze pagina waar u naast de opleidingsgids ook een bestand vindt met alle informatie over de in 2023 geplande ONCO-opleidingen.

Vanaf begin 2022 heeft Voetzorg+ maar liefst zes unieke , medische en geaccrediteerde nascholingen geïntroduceerd en zijn er nu nog twee in voorbereiding.

 1. Voeten en Overgewicht van en door gepensioneerd traumatoloog dr. Paul Hustinx.

 2. Klinisch Redeneren van en  door oncologisch fysio-/ oedeemtherapeut Anita Betten.

 3. Ambulante voetzorg deel 1: communicatie van en door Marijn Poels

 4. Reuma 2  van en door Mischa. P.M. Nagel.

 5. Reuma 3 van en door Mischa P.M. Nagel.

 6. Het Morel Lavallée letsel van en door Anita Betten en Paul Hustinx (doelgroep: fysiotherapie).

 7. Dementie in de voetzorgverlenerspraktijk – pilot wordt in september gepland.

 8. Ambulante voetzorg deel 2  van en door Marijn Poels – pilot wordt eind augustus gepland..

Van concept via pilot naar geaccrediteerde en hoog gewaardeerde nascholing.

Na een pilotscholing en op basis van de feedback van deelnemers wordt iedere scholing aangepast en vervolgens ter accreditatie voorgelegd. We vragen onze alle deelnemers overigens steeds naar hun mening en hieruit blijkt steevast dat dekwaliteit en waardering ver boven de norm liggen.
Digitaal onderwijs is inmiddels voor bijna niemand een probleem; wij hebben zeker in het begin veel aandacht aan voorlichting besteed en begeleiden deelnemers nog steeds met inloggen. Ons onderwijs wordt altijd live verzorgd en onze docenten leggen veel nadruk op interactieve deelname. Ook opdrachten die in kleinere groepjes  worden uitgevoerd worden als positief ervaren. Bij langere opleidingen brengt dit bovendien afwisseling en stelt het studenten in staat elkaar beter te leren kennen. Evaluatierapporten per activiteit worden altijd gepubliceerd op onze sociale media en webpagina. Sinds kort kunt u deze waardering ook in één oogopslag zien; uitgedrukt in sterren en een cijfer bij de meeste scholingen op Voetzorg+  zien.

Voetzorg+ scholingsaanbod in 2023. (Klik op de groene tekst voor meer informatie.)

 • Reuma 1 Reuma en huidafwijkingenmet o.a.: Psoriasis Artritica, Sclerodermie, SLE, M. Sjögren, Jicht, Infectieuze artritis.

 • Reuma 2 Voet- en handafwijkingen als gevolg van Artrose, ReumatoïdeArtritis, en Jeugdreuma. Verder wordt er aandacht besteed aan de laatste stand van zaken m.b.t. wetenschappelijk onderzoek naar Reuma en het Thema Reuma en Leefstijl komt uitgebreid aan de orde.

 • Reuma 3 Voet en handafwijkingen als gevolg van: Het fenomeen vanRaynaud, Fibromyalgie, Sarcoïdose, Hypermobiliteit, de ziekte vanBechterew.

In deze drie reuma nascholingen wordt gebruik gemaakt van videomateriaal en komen  patiënten aan het woord.  Ziekte-impact, kwaliteit van leven en multidisciplinair samenwerken zijn onderwerpen die in alle drie de nascholingen onder de aandacht worden gebracht. Boekt u voor 5 juni dan geldt een super cashback korting. Klik hier voor meer informatie.

 • MS, de ziekte van Parkinson, Spierdystrofie in de voet en handzorg praktijk.

 • Bacteriën in de voet- en handzorgpraktijk Deze medische nascholing is in prijs verlaagd en bij het afsluiten van een abonnement mag u gratis aan deze geaccrediteerde nascholing deelnemen.

 • Schimmeldiagnostiek  zes uur durende nascholing ontwikkeld met deRadboud Universiteit. Het onderdeel Frezen en onychomycose wordt verzorgd door Karolien van der Scheer en Margret Riezebos.

 • Voeten en Overgewichtvan en door dr. Paul Hustinx (gepensioneerd traumatoloog. Klik hier om te lezen welke rol voetzorg in snel toenemende mate in speelt en welke voetklachten een verband met overgewicht hebben.

 • Klinisch Redeneren van expert klinisch redeneren Anita Betten (oncofysio- en oedeemtherapeut). Vanzelfspreken besteed Anita veel aandacht aan het RIAB formulier en worden drie risicovoet casussen als groepsopdracht besproken om de vertaling naar de dagelijkse praktijk te ondersteunen.

 • Diabetes en Voeten (Nieuw in 2023). Een 3-daagse diabetes nascholing (met toevoeging psychologie) door Mischa Nagel, Marieke de Haan, Kasia Huisman en Ellis Trysesoonne. Bovendien dragen drie patiënten live op een indringendewijze aan een juiste kennisoverdracht en leert u van Ellis ook hoe hier als zorgprofessional hier zelf het beste mee om kunt gaan.

 • Diabetes en Handen (Pilot op 29 juni a.s.). Een nascholing voor fysiotherapeuten, diabetesverpleegkundigen en medisch pedicures.  Door Frank van Wijk; fysiotherapeut gespecialiseerd in handen.

Mischa Nagel over de rol van medisch pedicures:
“Zij zijn doorgewinterde screeners  en naast een voetscreening die zij frequent uitvoeren bij diabetespatiënten lijkt het niet meer dan logisch dat zij ook gelijk dehanden kunnen screenen en afwijkingen kunnen melden. Bij veel chronische ziektebeelden past naast een voetscreening ook een screening van de handen. Veel klachten die aan de voeten voorkomen kunnen zich in een vroeger stadium ook aan de handen manifesteren.”

 • Het Morel Lavallée letsel (Nieuw in 2023) Een nascholing bedoeld voor fysiotherapeuten en huidtherapeuten door Anita Betten en Paul Hustinx.

 • Dementie in de voetzorgverlenerspraktijk (Nieuw in 2023. Pilot zal plaatsvinden in september. Meer informatie volgt).

 • Ambulante Voetzorg 2 (Nieuw in 2023; Pilot zal plaatsvinden in augustus. Meer informatie volgt). Van de door Marijn Poels (Zorgondernemer, [ambulant] medisch pedicure/ OVV, lid van de adviesraad OVV).

 • Wratten, Psoriasis en Eczeem door Mischa Nagel.

Informatie gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek, op eenduidelijke en doelgroepgerichte manier uitgelegd is het uitgangspunt van het curriculum van Voetzorg+. Ons doel is om veilige, effectieve en professionele zorg door heldere kennisoverdracht te ondersteunen en zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van uw cliënten/ patiënten.

 

Extra publicatie: Eind april 2023 is de 5e editie van het boek Schimmels de standvan zaken verschenen. Na het afsluiten van een Community abonnement kunt u dit boek gratis als welkomstgeschenk downloaden.

 

Sociale Media:

Via onze socials, de websites en de verschillende activiteiten op social media bereikt Voetzorg+ meer zorgverleners dan ooit.

 

Eigen wetenschappelijk onderzoek naar voeten en ouderen.

Nieuw initiatief: In 2022 is de wetenschappelijke en maatschappelijke studie gestart naar De oudere voet Linkedin stuurgroep studie naar de oudere voet via deze link kunt op de hoogte blijven van de resultaten van deze studie die naar schatting vijf jaar gaat duren en twee promovendi zal opleveren. Mischa Nagel is de voorzitter van de stuurgroep van deze studie die wordt uitgevoerd aan de Universiteit vanAmsterdam.

 

Externe kwaliteitsbewaking.

MischaNagel.nl BV is als KMO opleider erkend door de Vlaamse regering. In 2022 is MischaNagel.nl BV opnieuw CRKBO geregistreerd (na uitvoerige audit) en hebben wij een NLQF validering ontvangen als opleidingsinstituut (na uitvoerig onderzoek). Deze validering is onderdeel van het EQF systeem. Opleiders die hiervoor gevalideerd zijn kunnen hun opleidingen laten inschalen en de diplomawaarde laten vaststellen.

Op dit moment worden de opleidingen Oncologisch Handzorgverlener OHV en Oncologisch Voetzorgverlener OVV ingeschaald op een NLQF 5 niveau wat overeenkomst met een Associate Degree. MischaNagel.nl BV is door ProVoet erkend als opleider (na 2 uitvoerige audits) voor de specialisatie Medisch Pedicure Oncologie (MPO). MischaNagel.nl BV heeft ook een adviesraad geïnstalleerd met leden die allemaal hun sporen verdienen in de voet- en handzorg. Zij toetsen deuitvoerbaarheid onze activiteiten en de relatie tot de doelgroep. Zij kunnen waar nodig bijsturen en dragen hun waardevolle praktijkervaringen bij.

Voetzorg+ voor u

We hopen dat u in deze Voetzorg+ update onze toegevoegde waarde en kwaliteit herkent. Ons streven is om u altijd van relevante, hoogwaardige en wetenschappelijk geborgde informatie te voorzien via verschillende kanalen. Ook willen we in deze uitdagende en onzekere periode proactief meedenken om nascholingskosten beheersbaar te houden.
Digitaal onderwijs speelt hier dan ook een belangrijke rol bij en kan voordeliger aangeboden worden dan voorheen. Ook bespaart u zo áls deelnemer veel reistijd (en kilometers) na een volle praktijkagenda; tijd die u nu effectiever kunt besteden aan steeds drukkere praktijken, een gezin, sociaal leven…
Samen dragen met een afname in autoritten bij aan een beter milieu. Bovendien ontvangen deelnemers aan scholingen alle naslagwerken, certificaten en facturen via digitaal kanalen (meestal via een persoonlijk account onze website). Allles kan naar wens en behoefte door u gedownload en geprint worden. Ook dit draagt positief bij aan onze milieubelasting en maakt de kosten en prijzen hanteerbaarënn

Abonnee actie verlengd

De aanbieding voor nieuwe Community abonnees blijft ook in juni actie (zie onder). Met de gratis scholing Bacteriën en de vijfde editie het e-book Schimmels als welkomstgeschenk (totale waarde €76,80 excl. btw; al onze scholingen zijn vrijgesteld van btw). Zo heeft u uw abonnement op ons vakblad (€82,11 excl. 9% btw) al bijna direct geheel terugverdiend.Tel daar de overige voordelen hier bij op (10% korting op scholingen, toegang tot het Archief en exclusieve content en blijvend gratis deelname aan LiveActueel (vanaf 2024 – nu de mogelijkheid uitzendingen later terug te kijken) en de keuze is snel gemaakt. Klik hier en wordt vandaag nog abonnee. Editie #19 verschijnt medio juni.

Publicatie: 1 juni 2023

Partners:

De redactie van de artikelen wordt op geen enkele manier beïnvloedt door adverteerders of sponsoren. Bekijk hier ons redactiestatuut

Laatste nieuwsberichten:

Social share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram