Voetzorgverlening en de toekomst!

Afnemend aantal Medisch Pedicures/Pedicures is een zorgelijke trend

Door Karolien van der Scheer

Het beroep van pedicure staat op een kritiek punt in Nederland, waarbij een aanzienlijke uitstroom en een tekort aan nieuwe instroom hebben geleid tot een alarmerend gebrek aan gekwalificeerde professionals. Deze situatie heeft directe gevolgen voor de Voetzorg een steeds groter groep patiënten met reuma, diabetes en kanker.

Recente gegevens vanuit diverse bronnen, waaronder de branchevereniging voor Voetzorg ProVoet, podotherapie, en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), benadrukken de dringende behoefte aan pedicures met uitgebreide medische kennis. De vraag naar goede Voetzorg stijgt exponentieel, aangedreven door de verwachte groei naar 3 miljoen reumapatiënten, waarvan 40% Voetzorg nodig heeft. Daarnaast zijn er 1,6 miljoen diabetespatiënten, waarbij vrijwel iedereen preventieve Voetzorg nodig heeft. Ook wordt voorspeld dat 330.000 mensen met dementie niet in staat zullen zijn hun eigen voeten te verzorgen.

Opvallend is het recente nieuws dat 1 op de 2 Nederlanders in hun leven te maken zal krijgen met kanker, een verontrustende stijging ten opzichte van eerdere schattingen. Dit alles wijst op een groeiende behoefte aan gespecialiseerde voetzorgverleners met medische expertise.

Het onderzoek van ProVoet in 2023 onthult echter een zorgwekkende trend: het aantal medische pedicures neemt af. Dit roept de vraag op hoe we het beroep aantrekkelijker kunnen maken en hoe we ervoor kunnen zorgen dat toekomstige pedicures beschikken over de benodigde kennis om aan de steeds complexere behoeften van patiënten te voldoen.

Een essentieel aspect van deze uitdaging is het feit dat de vergrijzende bevolking extra aandacht nodig heeft voor voetverzorging. Slechts 33% van de mensen ouder dan 75 kan nog bij hun eigen voeten komen, wat de noodzaak benadrukt van goed opgeleide medisch pedicures met een breder begrip dan alleen de voet.

Inzicht in het causale verband tussen voetafwijkingen en chronische ziekten wordt steeds belangrijker in de zorg. De toekomstige pedicure moet niet alleen bedreven zijn in het verlichten van directe voetproblemen, maar ook in staat zijn om de bredere gezondheidscontext van de patiënt te begrijpen.

Om deze uitdagingen aan te pakken, is er een dringende behoefte aan samenwerking tussen pedicurepraktijken en opleidingsinstellingen. Leerlingen van pedicureopleidingen hebben behoefte aan een boeiende stageplek, waar ze niet alleen technische vaardigheden kunnen ontwikkelen maar ook inzicht krijgen in de complexiteit van Voetzorg in de context van moderne gezondheidsproblematiek.

Kortom, de toekomst van voetzorgverlening vereist een gezamenlijke inspanning om het beroep te versterken, ervoor te zorgen dat nieuwe professionals goed zijn opgeleid en de groeiende behoefte aan Voetzorg in Nederland te adresseren.