Wereldwijde Parkinson-epidemie: Snellere toename dan verwacht

Wereldwijde Parkinson-epidemie: Snellere toename dan verwacht

Recent onderzoek wijst op een alarmerende stijging van het aantal mensen met de ziekte van Parkinson wereldwijd. Volgens een studie gepubliceerd in The Lancet is het aantal Parkinson-patiënten gestegen van 6,2 miljoen in 2016 naar 11,8 miljoen in 2021[1]. In Nederland nam het aantal patiënten de afgelopen tien jaar met 30 procent toe[2].

Neuroloog Bas Bloem van het Radboudumc benadrukt dat deze toename deels te wijten is aan een versnelling in diagnoses. “De afgelopen vier jaar steeg het aantal diagnoses bij vijf ziekenhuizen met 25 procent,” aldus Bloem. Hij voegt eraan toe dat de ziekte waarschijnlijk onderschat wordt vanwege niet-gediagnosticeerde gevallen.

Milieuvervuiling als hoofdverdachte

Onderzoekers suggereren dat de ziekte voor een groot deel vermijdbaar is door milieuvervuiling te verminderen. Bloem en zijn Amerikaanse collega hebben in een recente studie de verbanden tussen Parkinson en milieuvervuiling samengevat, met name het grootschalige gebruik van landbouwgif[3].

In veel landen komt Parkinson vaker voor in gebieden met intensief pesticidengebruik, zoals de wijngebieden in Frankrijk en mogelijk de Nederlandse bollenstreek. “Ik ben ervan overtuigd dat dit voor een groot deel een ‘man-made disease’ is,” zegt Bloem.

Historische context en huidige zorgen

Parkinson werd voor het eerst beschreven in het vervuilde Londen van de 19e eeuw, maar werd pas sinds de jaren 70 een veelvoorkomende ziekte. Dit valt samen met de introductie van neurotoxische landbouwgiffen zoals paraquat, dat sinds 2007 verboden is in Nederland.

Bloems grote zorg richt zich nu op mogelijke huidige veroorzakers die nog onder de radar zitten. In Nederland zijn zo’n 500 vormen van landbouwgif toegestaan, waaronder glyfosaat, een opvolger van paraquat. Hoewel er studies zijn die een verband vermoeden tussen glyfosaat en Parkinson, is meer onderzoek nodig om dit met zekerheid vast te stellen.

Vergrijzing speelt een rol in de toename, maar is niet de hoofdoorzaak. Bloem verklaart: “Je krijgt Parkinson niet van oud worden, maar hoe ouder je bent, hoe langer ook je totale blootstelling aan gifstoffen.”

Ondanks de zorgwekkende toename, lijkt het Nederlandse verbod op paraquat een stap in de goede richting. In landen waar het middel nog is toegestaan, zoals de VS, groeit het aantal Parkinson-gevallen sneller dan in Nederland.

Voetnoten:

[1] The Lancet, 2024

[2] NOS, 2023

[3] Pubmed, 2023

Op 26 juni a.s. geeft Voetzorg+ een geaccrediteerde nascholing over voet en handklachten bij de ziekte van Parkinson.

Nog geen abonnee?

Neem nu een Community abonnement en ontvang een jaar lang de volgende voordelen:

  • 6x het Magazine Voetzorg+ per jaar.
  • Zo’n 12 nieuwe artikelen per editie.
  • Lees het Magazine als flipbook.
  • Mogelijkheid om inhoud te downloaden en/ of te printen.
  • Onbeperkte toegang tot Het Archief .
  • Speciaal ontwikkelde content zoals Quick Reference Cards.
  • 10% korting op de meeste scholingen van MischaNagel.nl.